Khối Giáo Dục, Xã Hội

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

 

Địa điểm :

Số 40 Tràng Thi- Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chủ đầu tư :

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Quy mô :

08 Tầng

Loại hình công trình :

Khối Y Tế

Hạng mục thi công :

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Điện Nhẹ :

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống mạng và điện thoại IP

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống camera .

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống chuông báo cho Y Tá.

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo.

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống đặt chỗ và lấy tích kê tự động.

Trạng Thái  Đang triển khai