Vi phạm bản quyền nhân website. mà chưa được sự đồng ý của chủ web. Alo cho Lập trình để biết thêm thông tin chi tiết tại sao nhé?. 097.665.8433
Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Khối Giáo Dục, Xã Hội

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

 

Địa điểm :

Số 40 Tràng Thi- Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chủ đầu tư :

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Quy mô :

08 Tầng

Loại hình công trình :

Khối Y Tế

Hạng mục thi công :

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Điện Nhẹ :

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống mạng và điện thoại IP

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống camera .

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống chuông báo cho Y Tá.

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo.

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống đặt chỗ và lấy tích kê tự động.

Trạng Thái  Đang hoàn thành