Khối Giáo Dục, Xã Hội

Trung tâm dữ Liệu Viện Bảo Tồn

 

 

Địa điểm :

489, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Loại hình công trình :

Xây dựng Trung tâm dữ Liệu Viện Bảo Tồn

Hạng mục thi công :

Cung cấp và thi công hệ thống mạng, điện phòng DC, camera quan sát

Trạng thái : Đã hoàn thành