Khối Doanh Nghiệp

Công Ty Cổ Phần MISA

 

 

Địa điểm :

Tầng 9 - Tòa Nhà TECHNOSOFT - Duy Tân - Cầu Giấy - TP Hà Nội

Chủ đầu tư :

Công Ty Cổ Phần MISA

Quy mô :

Tầng 3

Loại hình công trình :

Văn Phòng Làm Việc

Hạng mục thi công :

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống mạng LAN.

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Điện Thoại.

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Điện cấp cho PC.

Trạng thái: Đã hoàn thành