Khối Doanh Nghiệp

Trụ Sở Làm Việc Tổng Cục Thống Kê

 

 

 

Địa điểm :

Số 54 - Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Nội

Chủ đầu tư :

Tổng Cục Thống Kê

Quy mô :

19 Tầng

Loại hình công trình :

Cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống điện nhẹ Trụ sở làm việc văn phòng Tổng Cục Thống Kê

Hạng mục thi công :

- Cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống Mạng.

- Cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống Thoại.

- Cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống Camera.

- Cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống Truyền Hình.

- Cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống Loa Âm Thanh .

Trạng thái : Đã hoàn thành