Khối Tài Chính, Ngân Hàng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

 

 

 

Chủ đầu tư :

Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á

Loại hình công trình :

Cải tạo và làm mới: CN và Các PGD Giai đoạn Năm 2011-1013

Hạng mục thi công :

Thi công và lắp đặt hệ thống mạng, thoại, camera cho văn phòng giao dịch SeaBank

Trạng thái : Đã hoàn thành