Khối Tài Chính, Ngân Hàng

PGD Maritimebank 23 Lê Văn Lương

 

Địa điểm :

- Ngân Hàng Hàng Hải - PGD 23 Lê Văn Lương

Loại hình công trình :

Văn phòng giao dịch

Hạng mục thi công :

Cung cấp và thi công hệ thống mạng thoại, camera

Trạng thái: Đã hoàn thành